Zastępstwa w dniu 2022-12-08 czwartek
Agnieszka Barnat
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 TGe - wf, S2 M. Świst  
5 1 MPS(2) - wf, Pl I. Ciecholewska  
6 1 F(1) - wf, S1 D. Grzywacka  
7 1 F(1) - wf, S1 M. Seibert  
8 1 LOw(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 1 TMS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Andrzej Głowacki
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 LOs(2) - z.sp, M. Krawczyk złączenie grup
5 1 LOs(2) - z.sp, M. Krawczyk złączenie grup
6 1 LOs(2) - z.sp, M. Krawczyk złączenie grup
7 4 LPs - z.sp, H. Pawłowski  
8 4 LPs - z.sp, H. Pawłowski  
9 4 LPs - z.sp, H. Pawłowski  
       
Małgorzata Jaworska-Kiełb
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 WZa - j. polski, 4 K. Chojnowska za nieobecny oddział
5 4 TGm - j. polski, 36 M. Kulwiński za nieobecny oddział
6 3 TE - j. polski, 15 A. Prusik za 1.lek.
7 3 TE - j. polski, 15 M. Kruszyńska j.niem., za nb oddz.
8 2 WZa - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Roman Klofczyński
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 LOw - j. polski, 4 K. Chojnowska  
       
Katarzyna Lachowicz
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TPe(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 TPe(2) - j. angielski, 54 N. Siemianowicz  
6 1 F(2) - j. angielski, 49 J. Drelich  
7 4 TPe(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 TPe(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Waldemar Miszkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 TMS - HiT, 42 J. Janowska  
       
Karol Pikała
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 TPm - Uczniowie przychodzą później    
3 3 WZa - wf, 1 N. Pałucka za nieobecny oddział
5 2 LOm - wf, S2 T. Rażewski  
6 3 WZa - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 WZa - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 TBM - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
9 2 TBM - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Tomasz Rażewski
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 Fa - wf, 42 K. Rybak  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN