1LOs
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j. polski Ry 38 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
zaj. wych. TW 40 j. polski Ry 4 j. polski Ry 4
2 8:50- 9:35 j. angielski-1/2 BA 47
j. angielski-2/2 KB 51
z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
matematyka TW 40 historia ZD 18 j. polski Ry 4
3 9:45-10:30 informatyka-1/2 SG 46
r_angielski-2/2 KB 51
z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
r_biologia AP 26 j. angielski-1/2 BA 47
j. angielski-2/2 KB 51
j. niemiecki-1/2 KM 53
informatyka-2/2 SG 46
4 10:40-11:25 j. niemiecki-1/2 KM 53
j. niemiecki-2/2 ŁD 2
matematyka TW 40 geografia PR 6 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
j. angielski-1/2 BA 47
j. angielski-2/2 KB 51
5 11:40-12:25 r_geografia PR 6 fizyka JM 28 religia xM 14 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
r_angielski-1/2 BA 47
j. niemiecki-2/2 ŁD 1
6 12:35-13:20 wf-1/2 KP S2
wf-2/2 IC S1
biologia AP 26 religia xM 14 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
wf-1/2 KP S2
wf-2/2 IC S1
7 13:25-14:10 wos KD 20 edb TK 2 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
r_biologia AP 26 wf-1/2 KP S2
wf-2/2 IC S1
8 14:15-15:00 matematyka TW 40 historia ZD 18 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
chemia So 12  
9 15:05-15:50 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
filozofia WB 42 z.sp-1/2 BK @
z.sp-2/2 Ta @
   
Drukuj plan
wygenerowano 2021-05-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum